"Asbest is een belangrijk thema" "Asbest is een belangrijk thema" "Asbest is een belangrijk thema" "Asbest is een belangrijk thema" "Asbest is een belangrijk thema"

Asbest, een beladen term. Maar wat is het nu precies? Is het altijd gevaarlijk? En wat moet u doen als u vermoedt dat het aanwezig is in uw woning? Wij spraken Peter Zandbergen, projectleider Vastgoed. Hij was betrokken bij een groot asbestsaneringsproject van RWS.

 

Wat is asbest?
“Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopische kleine vezels. Het is een sterk, isolerend en slijtvast materiaal dat tegen alle weersomstandigheden kan. Asbest was relatief goedkoop. Deze eigenschappen maakten asbest een goed bouwmateriaal en het werd daarom tot 1983 vaak in de bouw gebruikt. In 1993 is er een algeheel wettelijk verbod op asbest gekomen omdat asbestvezels grote risico’s voor de gezondheid met zich mee kunnen brengen.”

Is asbest gevaarlijk?
“Asbest in zijn geheel is niet gevaarlijk. Het zijn de asbestvezels in het materiaal die bij inademing gevaarlijk voor de gezondheid zijn. Het is belangrijk dat je onderscheid maakt tussen hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Dit zegt namelijk iets over de kans dat asbestvezels in de lucht komen. Bij hechtgebonden asbest, zoals bij golfplaten, vensterbanken en bloembakken zitten de vezels vast in het materiaal en kunnen dus niet zomaar in de lucht komen. De gezondheidsrisico’s zijn dan vrij klein. Als het hechtgebonden asbest wordt beschadigd door bijvoorbeeld boren, zagen of schuren, of als het breekt, komen de asbestvezels wel vrij. Er is dan sprake van niet-hechtgebonden asbest. De asbestvezels zitten dan niet goed vast waardoor er een grote kans is dat de asbestvezels in de lucht komen.

Iedereen ademt asbestvezels in omdat er altijd asbestvezels in de lucht zijn. Het feit dat je asbestvezels inademt wil niet direct zeggen dat je gezondheidsklachten krijgt. Het gezondheidsrisico is vooral afhankelijk van de hoeveelheid, de soort asbestvezels die je inademt en de duur dat iemand deze vezels heeft ingeademd. U kunt voor de precieze gezondheidsrisico’s het beste op de website van GGD Zeeland kijken.”

Moet asbest in een woning altijd verwijderd worden?
“Het is niet verplicht asbest uit gebouwen of objecten te verwijderen. Of het nodig is, hangt af van de situatie. Materialen die hechtgebonden asbest bevatten leveren geen directe risico’s op zolang het materiaal in goede staat is. Huurders die vermoeden dat er asbest aanwezig is in hun woning, kunnen contact opnemen met hun wijkbeheerder.”

Hoe gaat RWS met asbest om?
“Asbest is een belangrijk thema voor RWS. Zo zijn we in maart gestart met een groot asbestsaneringsproject in Goes-Oost. In totaal hebben we van 138 woningen en schuren de asbesthoudende dakplaten, gevel- en plafondpanelen en dakgoten vervangen. We wilden namelijk voorkomen dat bewoners in aanraking zouden kunnen komen met asbestvezels die in deze elementen verwerkt zijn. Het project was voor de bewoners best ingrijpend. Daarom zijn zij voorafgaand aan de sanering tijdens een informatieavond geïnformeerd door RWS, GGD Zeeland, asbestdeskundigen en het saneringsbedrijf. De asbestsanering in Goes-Oost is inmiddels succesvol afgerond.”