Wissenkerke

In Wissenkerke is 25% van de woningen eigendom van RWS partner in wonen. Onze toekomstvisie is dat we moeten inspelen op demografische ontwikkelingen zoals gezinssamenstellingen en leeftijd. Waar mogelijk passen we energiebesparende maatregelen toe bij bestaande woningen.

 

Lees hieronder de plannen die wij per straat hebben. Staat uw straat er niet tussen? Dan hebben wij geen ingrijpende plannen voor uw woning.

Beatrixstraat, Sportlaan, Wijtvlietstraat
In de Beatrixstraat, Sportlaan en Wijtvlietstraat gaan we huurwoningen aan de huurder te koop aanbieden. In totaal gaat het om negen woningen.
Als de huurder de woning niet wil of kan kopen verandert er niets. De betreffende huurders ontvangen bericht zodra de woning officieel te koop wordt aangeboden.

Julianastraat
In de Julianastraat gaan we acht levensloopbestendige woningen bouwen. De verwachte oplevering van de nieuwbouwwoningen is 2020.

Beatrixstraat, Visserijstraat
In Beatrixstraat en Visserijstraat worden 24 woningen opgenomen in het onderhoudsprogramma. Daarnaast komen deze bewoners in aanmerking voor het maatwerkpakket. De huurder kiest dan zelf voor welke extra woonaanpassingen hij wil betalen. Het maatwerkpakket wordt in 2015 samen met huurders opgesteld.  Een deel van de woningen in de Beatrixstraat gaan we bij leegstand bestemmen voor jongeren vanaf 23 jaar.