Voorwaarden investeren in Leefbaarheid Voorwaarden investeren in Leefbaarheid Voorwaarden investeren in Leefbaarheid Voorwaarden investeren in Leefbaarheid

De wet- en regelgeving zoals die staat geformuleerd in de Woningwet is leidend als het gaat om onze uitgaven in het kader van leefbaarheid.

 

In de Woningwet staat dat wij als woningcorporaties een (financiele) bijdrage mogen leveren aan leefbaarheidsactiviteiten als ze gericht zijn op:

  1. de aanpak van multiprobleemsituaties achter de voordeur (woonmaatschappelijk werk).
  2. de aanleg en onderhoud van kleinschalige infrastructuur in de directe nabijheid van onze woningen.
  3. de uitvoering van plannen ter bevordering van een schone woonomgeving, ter voorkoming van overlast en ter bevordering van de veiligheid.

 

Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat leefbaarheidsactiviteiten in zijn geheel of voor een groot deel ten goede komt aan onze eigen huurders. De activiteiten moeten dan ook plaatsvinden in de directe woonomgeving van onze huurders.

 

TERUG