Leefbaarheidsprojecten

Naast bewonersinitiatieven investeren wij ook in diverse leefbaarheidsprojecten. Hieronder vindt u een overzicht van de projecten die wij ondersteunen.

 

Buurtbemiddeling

Samen met SMWO, gemeente Goes en politie zetten we (met name) vrijwilligers in als buurtbemiddelaar bij problemen rond een conflict tussen buren of overlast. Lees hier meer informatie over Buurtbemiddeling.

 

Buurtteam Kapelle

Bewoners in de gemeente Kapelle kunnen het Buurtteam inschakelen voor hulp/ondersteuning voor het leefbaar houden van hun directe leefomgeving. De samenwerkende partijen gemeente Kapelle, Stichting Welzijn Kapelle, De Betho en RWS leveren daarvoor ieder een specifieke bijdrage. Lees hier meer informatie over Buurtteam Kapelle.

 

Inloophuis Oase

Inloophuis Oase is een kleinschalige en laagdrempelige ontmoetingsplaats in de Goese Polder. Mensen kunnen hier hun verhaal kwijt en krijgen aandacht. Er worden diverse activiteiten georganiseerd die vaak creatief en kunstzinnig van aard zijn. Er is ook veel ruimte voor het persoonlijke. Er wordt geluisterd en ondersteund als dat nodig is. Iedereen is welkom! Rooseveltlaan 87, 4463 GL in Goes.

 

Woon(her)kansen project (WHP)

Het doel van het WHP is het voorkomen van dakloosheid door huisuitzetting en het voorkomen dat deze klanten naar een minimaal bestaan worden gedreven. Bij dreigende ontruiming en multi-problematiek wordt de huurder max. 2 jaar door WHP intensief begeleid, evt. in combinatie met schuldhulpverlening en budgetbeheer. Het WHP is een samenwerkingsverband tussen gemeenten in de Oosterschelderegio, corporaties, Emergis en SMWO.

 

Tuintjesproject

Het Tuintjesproject heeft als doel om huurders - die hiertoe om lichamelijke en/of financiële redenen geen mogelijkheden zien- de mogelijkheid te bieden om de tuin te onderhouden. Vrijwilligers van SMWO voeren op aanvraag een voorjaars- en/of een najaarsbeurt uit. Het project biedt bovendien stagemogelijkheden aan leerlingen van de regionale groenopleiding Edudelta. Ook is er een samenwerkingsverband met vrijwilligers van de Maranathakerk voor huurders in Goes-Oost.

 

Jongerenwerk

Jongerenwerk richt zich op het voorkomen van overlast en draagt bij om het veiligheidsgevoel in de wijk te bevorderen. De leefbaarheid van onze huurders staat altijd centraal. Het accent van het Jongerenwerk ligt, voor wat betreft het bezoeken van hangplekken en overlast-bemiddeling, in de delen van de gemeente Goes waar RWS-woningen staan. De verhouding is ongeveer 85% huur en 15% koop. We financieren het samen met de gemeente Goes.

 

Opbouwwerk

In herstructureringswijk Goes-West behartigt de opbouwwerker de belangen van de bewoners. Ze heeft een neutrale positie en is hét aanspreekpunt in de wijk. Zo geeft ze signalen uit de wijk door aan RWS, is ze gesprekspartner, organiseert ze activiteiten en helpt ze bij de (her)huisvesting van bewoners.

 

Wijkcirkel

In de wijkcirkel wonen mensen op zichzelf, maar zijn zij wel verbonden met elkaar in een netwerk. De deelnemers van 'De Wijkcirkel' ontmoeten elkaar, geven elkaar een steuntje in de rug en zetten daarbij hun talenten in. Dit kan variëren van het doen van boodschappen, het wandelen met de hond, elkaar helpen in het huishouden of gewoon gezellig met elkaar een kopje koffie drinken. Door mee te doen aan 'De Wijkcirkel' ontwikkelen mensen een informeel netwerk en kunnen de deelnemers iets voor elkaar betekenen. Respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen spelen daarbij een belangrijke rol.

 

TERUG