Betekenis van Leefbaarheid Betekenis van Leefbaarheid Betekenis van Leefbaarheid

RWS verstaat onder leefbaarheid: “Het wonen in een goede woning en een fijne buurt waar bewoners in harmonie met elkaar leven.”

 

Met goede woning bedoelen we een woning die goed onderhouden is en voldoet aan de door ons gestelde kwaliteitseisen en normen. Met fijne buurt bedoelen we het geheel van formele en informele voorzieningen waarvan burgers gebruik maken bij de inrichting van hun bestaan. Daarnaast doelen we met dit punt op een schone woonomgeving, en alle fysieke en tevens vastgoed-gerelateerde voorzieningen in de buurt zoals (straat)verlichting, bankjes of prullenbakken. Met harmonie bedoelen we de relatie die bewoners met elkaar hebben. Bewoners moeten ongestoord en plezierig kunnen wonen en mogen geen overlast van elkaar ervaren.

 

TERUG