Leefbaarheid

Wonen is meer dan alleen de woning. Een nette, veilige en fijne omgeving hoort hier ook bij. RWS hecht daarom veel waarde aan leefbare wijken, buurten, straten en portieken. Door te investeren in leefbaarheid behouden en creëren we een plezierige woonomgeving.

 

De overheid wil dat corporaties zich meer bezig houden met hun kerntaak. Daarom is de Woningwet aangepast. Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Hierin staat bijvoorbeeld dat sponsoring niet meer is toegestaan. Gelukkig mogen wij nog wel bijdragen aan bepaalde projecten en initiatieven die door en voor onze eigen huurders worden geïnitieerd in straten of wijken.  De wet- en regelgeving zoals die staat geformuleerd in de Woningwet is altijd leidend als het gaat om uitgaven in het kader van leefbaarheid.