RWS optimaliseert interne processen RWS optimaliseert interne processen RWS optimaliseert interne processen RWS optimaliseert interne processen

RWS heeft de afgelopen periode een aantal interne processen geoptimaliseerd. Het ging om de processen: Reparatieonderhoud, Wijkbeheer, Verhuur en Mutatieonderhoud. P5COM Stad & Wonen B.V heeft RWS hierbij begeleid. RWS ontvangt voor dit project subsidie van het Europees Sociaal Fonds.

 

Naast het verbeteren van een aantal interne processen, hebben betrokken medewerkers hun zelfinzicht vergroot en door hun talenten, kwaliteiten en ambities expliciet te benoemen nemen ze zelf de verantwoordelijkheid en het initiatief in hun ontwikkeling.