Wat is het?

0
Het IJs van Columbus is een systeem waarbij de woning en het tapwater worden verwarmd zonder daarbij gebruik te maken van fossiele brandstoffen. De energie die vrijkomt tijdens de verandering van water in ijs en zonneluchtcollectoren op het dak spelen hierbij een grote rol. Het systeem komt uit Duitsland. De producent van deze technologie is het bedrijf SolarEis.

We hebben deze techniek toegepast bij onze 20 nieuwbouwwoningen aan de Abel Tasmanstraat en Witte de Withstraat in Goes-West (Locatie 10b).