Waarom investeert RWS hierin?

0
RWS investeert in duurzame innovatieve oplossingen. Dat doen we voor onze huurders én voor het milieu.

Beperking woonlasten
De grootste stijging in woonlasten zit de komende jaren in de energierekening. Met dit systeem kunnen we de energierekening stabiel houden. Hiermee houden we wonen betaalbaar voor onze huurders.

Milieubesparing
Het IJs van Columbus is een gesloten systeem is dat geen bronnen uitput, maar gebruikt maakt van natuurlijke bronnen. Bijvoorbeeld de energie die vrijkomt van de overgang van water naar ijs en de warmte van de zon. Een systeem dat het milieu dus niet belast!