Inzicht in verbruik

Een energiemanagementsysteem geeft bewoners inzicht en controle over zijn of haar energiegegevens. Zo kan de bewoner laagdrempelig aan de slag met het managen van zijn energiehuishouding. Dit draagt bij aan verlaging van het energieverbruik en een betere afstemming tussen opwekken en verbruiken van energie. De bewoner houdt daarbij altijd zelf de controle over de energiegegevens.