Overlast en bemiddeling Overlast en bemiddeling Overlast en bemiddeling

Wanneer mensen dicht op elkaar wonen, bestaat er kans op conflicten. Door niet of niet goed met elkaar te praten, kan het probleem uit de hand lopen. In gesprek gaan met uw buren is vaak een eerste stap naar de oplossing. Vaak zijn uw buren zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Als u rustig en vriendelijk uitlegt waarom iets voor u vervelend is, zijn uw buren vaak bereid om rekening met u te houden.


Buurtbemiddeling
Heeft een gesprek niet geholpen? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies over bijvoorbeeld (geluids)overlast, rommel en vuilnis, een conflict over erfafscheidingen, vernielingen, storende leefgewoontes en pesterijen op te lossen. Buurtbemiddelaars zijn opgeleide vrijwilligers die luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel, zijn neutraal en hebben uiteraard een geheimhoudingsplicht. Bel naar: (0113) 27 71 11 of mail naar: infopunt@smwo.nl. Kijk ook op de website van Buurtbemiddeling

De gemeente Kapelle is op dit moment niet aangesloten bij Buurtbemiddeling. Neem contact op met het Buurtteam Kapelle via: (0113) 34 34 74.


Helpt ook het gesprek samen met Buurtbemiddeling niet?
Dan kijken wij graag of wij iets voor u kunnen doen. U kunt hieronder melding van uw overlast maken. Zodra wij uw melding hebben ontvangen, nodigen wij u uit voor een gesprek.

MELD UW OVERLAST