Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Als uw woning niet meer helemaal passend is door een handicap van u of één van uw gezinsleden, dan is het niet altijd noodzakelijk om te verhuizen. In sommige gevallen is het mogelijk om uw woning aan te passen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De uitvoering van de WMO is door de overheid overgedragen aan de gemeenten. Een aanvraag voor een aanpassing van uw woning op medische gronden moet u daarom indienen bij uw gemeente. Kijk voor meer informatie over de WMO voor uw gemeente op: