Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Heeft u of één van uw gezinsleden een lichamelijke beperking waardoor uw woning niet meer passend is? Dan is het mogelijk om uw woning aan te passen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een aanvraag voor een aanpassing van uw woning op medische gronden kunt u indienen bij uw gemeente. Kijk voor meer informatie over de WMO voor uw gemeente op: