Planmatig onderhoud Planmatig onderhoud

Om onze woningen in een goede conditie te houden, voeren we jaarlijks onderhoudswerkzaamheden uit. Ieder jaar stellen we een planning op waarin we aangeven aan welke woningen dat jaar onderhoud wordt uitgevoerd.

Bekijk op deze pagina of er dit jaar onderhoud aan uw woning wordt uitgevoerd. Algemene werkzaamheden, waar niet iedere bewoner in een complex mee te maken krijgt, zijn niet in dit overzicht opgenomen.