De meestgestelde vragen over asbest De meestgestelde vragen over asbest De meestgestelde vragen over asbest De meestgestelde vragen over asbest De meestgestelde vragen over asbest

Wat is asbest
Het griekse woord ‘asbestos’ betekent onverwoestbaar. Dit is in een notendop waarom deze grondstof in veel bouwmaterialen is verwerkt. Het is sterk, kan tegen alle weersomstandigheden en het is relatief goedkoop.

Waar komt asbest in voor?
Ongeveer 80% van van alle toegepaste asbest is in de bouw en dan het meeste in asbestcementproducten.
Buiten de bouw werd asbest gebruikt in auto's, in treinen, schepen, procesinstallaties, gas- en waterleidingbuizen, wegen, consumentenproducten.

Wat zijn de risico’s van asbest?
Als u op de link klikt, onderaan deze tekst, leest u een informatieblad van de GGD over asbest en de risico’s voor de gezondheid.

Moet asbest altijd verwijderd worden?
Het is niet verplicht asbest uit gebouwen of objecten te verwijderen. Of het nodig is, hangt sterk van de situatie af. Materialen die hechtgebonden asbest bevatten* leveren geen risico’s op, zolang ze in goede staat zijn en niet worden bewerkt of verwijderd.
* hechtgebonden betekent hier dat de asbestvezels goed in het materiaal vastzitten.
 
Kan ik asbest zelf verwijderen?
Er gelden hele strenge regels voor het verwijderen van asbest, juist omdat dit het moment is dat vezels loskomen. Daarom wordt dit altijd door een specialist gedaan.

Waarom hebben professionele asbestverwijderaars “maanpakken”aan?
Professionele asbestverwijderaars komen dagelijks met asbestvezels in aanraking. Hun risico op ziekten is daardoor groter dan dat van particulieren. Om dat risico te minimaliseren dragen professionele asbestverwijderaars beschermende kleding.

Is er bij de bouw van mijn woning asbesthoudend materiaal gebruikt?
Sinds 1994 werd geen asbest meer gebruikt bij de bouw van nieuwe woningen. Is uw woning ouder en wilt u weten of er asbest in voorkomt belt u dan uw wijkbeheerder.
Waar werd asbest nog meer toegepast?
Behalve in de bouw werd asbest ook gebruikt in huishoudelijke apparaten, autoonderdelen, treinen, schepen en vloerbedekkingen van voor 1983.

Wilt u weten of een bepaald materiaal asbest bevat, neem dan contact op met de Keuringsdienst van Waren via de Warenklachtenlijn (tel: 0800-0488)

Ik heb nog vragen, wie kan ik hierover bellen?
Als u vragen heeft over asbest in of rondom uw woning kunt u contact opnemen met uw wijkbeheerder.
Als u vragen heeft over uw gezondheid met betrekking tot asbest kunt u contact opnemen met het GGD, u vindt de contactgegevens in het document onderaan deze pagina.
 
pdf download
Folder Asbest (191.5Kb)