Huurdersonderhouds abonnement (HOA) Huurdersonderhouds abonnement (HOA) Huurdersonderhouds abonnement (HOA)

In en rond uw woning, moet u regelmatig kleine onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Wanneer u handig bent of u iemand kent die dit voor u kan doen, levert dit meestal geen problemen op. Wel als u dit moet laten doen. Dan komt u terecht bij een aannemer of een installateur. Omdat zij voorrijkosten en misschien een redelijk hoog uurloon rekenen, kan dit een dure aangelegenheid worden. RWS partner in wonen kent hiervoor een goedkoop systeem: het huurdersonderhoudsabonnement (HOA).

Kosten abonnement
Voor € 3,45 per maand (prijspeil juli 2013) voeren wij voor u een aantal reparaties uit die u normaal zelf moet doen. Denk aan het repareren van een lekkend toilet of het vervangen van sloten en sleutels bij verlies of diefstal. Dat zijn vaak vervelende klussen!

U kunt de benodigde reparatie 24 uur per dag melden door een reparatieverzoek in te dienen via MIJN RWS. Zittende huurders betalen eenmalig een instappremie van € 50,-. Nieuwe huurders kunnen zonder extra kosten een abonnement nemen bij het ondertekenen van het huurcontract.

Aanvragen HOA of HOA 60+
Bekijk voor meer informatie de HOA folder. Wilt u een HOA afsluiten? U vindt het aanvraagformulier aan de rechterkant van deze pagina. Naast het standaard abonnement, hebben we ook een HOA voor mensen die een fysieke beperking hebben, of ouder zijn dan 60 jaar. Dit noemen we HOA 60+. Voor deze doelgroepen zijn extra mogelijkheden in het abonnement opgenomen. De meerkosten zijn 1,16 euro (prijspeil juli 2013) per maand. HOA60+ aanvragen? Klik hier.


Let op: HOA 60+ kan alleen worden afgesloten in combinatie met het HOA en alleen als u 60 jaar of ouder bent, of een fysieke beperking heeft.