Huurdersorganisaties

Dit zijn verenigingen of stichtingen die de belangen behartigen van huurders. Alle huurders die door deze organisatie vertegenwoordigd worden, kunnen lid worden van de huurdersorganisatie. Het bestuur wordt uitgevoerd door en gekozen uit huurders. De huurdersorganisatie houdt huurders op de hoogte van haar activiteiten en betrekt haar huurders bij het bepalen van hun standpunt. Minimaal eens per jaar legt zij aan haar huurders verantwoording af over activiteiten van het afgelopen jaar en plannen voor het komende jaar. Huurdersorganisaties hebben bij verschillende onderwerpen recht op informatie, overleg en advies.

Bij RWS partner in wonen kennen we de volgende huurdersorganisaties:
Huurdersvereniging de Bevelanden
Behartigt de belangen van alle huurders in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland. Niet alleen individuele leden kunnen een beroep doen op huurdersvereniging de Bevelanden, maar ook huurders en bewonerscommissies die nog geen lid zijn.

Op dinsdag en vrijdag kunt u gebruik maken van het spreekuur op het kantoor van huurdersvereniging de Bevelanden, van 09.30 uur tot 11.30 uur. Bellen of een e-mail sturen is ook mogelijk.

Huurdersvereniging de Bevelanden
Rimmelandplein 1a
4461 KX GOES
Telefoon (0113) 25 20 54
E-mail: hvdebevelanden@hvdb.info