De Nederlandse Woonbond De Nederlandse Woonbond De Nederlandse Woonbond

Dit is de landelijke huurdersorganisatie. Veel huurdersorganisaties, maar ook individuele huurders zijn hierbij aangesloten. De bond biedt ondersteuning door advies, informatie en cursussen. Leden kunnen gebruikmaken van de huurderslijn en worden geholpen bij problemen. De bond behartigt verder de belangen van huurders op landelijk niveau en strijdt voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken. Ga voor meer informatie naar www.woonbond.nl