Huurcontract

Als u de door ons toegewezen woning accepteert dan wordt u in uw nieuwe woning uitgenodigd voor een rondleiding en het tekenen van het huurcontract. In het huurcontract staat naast de huurperiode en de huurprijs ook een duidelijke omschrijving van wat u precies gaat huren. Dit kunnen naast een woning/garage ook voorzieningen zijn die deel uitmaken van het pand. Hierbij kunt u denken aan bijbehorende (tuin)grond of berging.  

Huurvoorwaarden
Op het huurcontract zijn de algemene huurvoorwaarden van toepassing. Op dat moment dat u het huurcontract ondertekent gelden alle rechten en plichten die in de algemene huurvoorwaarden zijn omschreven. Een van uw rechten is het recht op huurbescherming. Hiermee wordt bedoeld dat u niet zomaar uit uw woning kan worden gezet.

Hoofdhuurder, medehuurder en inwoner
Staat alleen uw naam onder het huurcontract? Dan bent u de hoofdhuurder en dus aansprakelijk voor alles wat er in en rond de woning gebeurt. Wanneer u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, is uw partner automatisch medehuurder. U bent dan beiden verantwoordelijk voor het nakomen van de plichten die in het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden zijn omschreven.

Woont u samen in de woning maar bent u niet gehuwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan is het verstandig om medehuurderschap aan te vragen. Op deze manier heeft u allebei dezelfde rechten. Een voorwaarden is dat de inwonende partner minstens twee jaar bij ons staat ingeschreven op hetzelfde adres. Met dit formulier kunt u medehuurderschap aanvragen.

Als huurder kunt u ook een of meerdere personen bij u in huis laten inwonen. Voor inwoning heeft u altijd toestemming van ons nodig. Let op: Een inwoner is geen medehuurder. Met dit formulier kunt u als huurder inwoning voor een of meerdere personen aanvragen.

Huurperiode
U kunt uw huurcontract pas na tien maanden opzeggen. Een maximale huurperiode kennen wij niet. U huurt de woning/garage voor een onbepaalde tijd, met een minimum van 10 maanden.

Besluit Kleine Herstellingen
Als huurder bent u verplicht kleine herstellingen zelf te verrichten. Maar wat is een kleine herstelling? In het Besluit Kleine Herstellingen leest u het antwoord.