Huur opzeggen Huur opzeggen

Als u gaat verhuizen, zegt u eerst de huur op. Dit kan simpel en snel via een online formulier of in MIJN RWS.

Opzegperiode
Het opzeggen van uw huurcontract doet u minimaal één maand voordat u het huurcontract wilt beëindigen. U kunt op elke dag van de maand opzeggen. Wij gaan daarbij uit van de datum waarop we de huuropzegging ontvangen. Het is verstandig om, indien mogelijk, langer van tevoren de huur op te zeggen. De kans is dan groter dat, voordat u echt vertrekt, er al een nieuwe huurder bekend is. Dit kan voordelen voor u met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan overname van vloerbedekking of parket.

Huuropzegging vanwege overlijden
Huuropzegging vanwege overlijden kunnen erfgenamen uitsluitend schriftelijk doen. Dit kan door het formulier ‘Opzeggen door erven’ in te vullen. U kunt het formulier downloaden op onze pagina Downloads. Voeg altijd een kopie van de akte van overlijden aan het formulier toe. Ook in deze situatie geldt de wettelijke opzegtermijn van een maand.

Controle woning
Als wij uw huuropzegging hebben ontvangen, sturen wij u binnen vijf werkdagen een bevestiging. Hierin vermelden wij de datum waarop onze wijkbeheerder de woning komt controleren. Deze controle noemen we de eerste inspectie. De eerste inspectie vindt meestal plaats binnen één week na de huuropzegging. Komt de datum of het tijdstip van de eerste inspectie u niet uit? Bel ons dan gerust om een nieuwe afspraak te maken. Op de eerste dag nadat uw huurovereenkomst eindigt, controleren wij de woning nog een keer. Dit is de eindcontrole.

Opleveren van de woning
U levert de woning leeg op als de nieuwe huurder niets van u wil overnemen of als er nog geen nieuwe huurder voor de woning is Op het moment dat u vertrekt laat u de woning goed en netjes achter. In de folder ‘Huur opzeggen’ leest u precies wat we van u verwachten en welke zaken u voor vertrek repareert of verwijdert. U kunt deze folder downloaden op onze pagina Downloads.