Huurverhoging

Ieder jaar op 1 juli passen we de huur aan. De overheid bepaalt met hoeveel procent we de huur gemiddeld maximaal mogen verhogen. Wij beslissen dan binnen deze grenzen hoe hoog de huur wordt. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van de woning, de vraag naar het type woning en de huur op dat moment.

Bent u het niet eens met de huurverhoging? De overheid heeft een commissie samengesteld die geschillen over de huur behandelt. Over uw huurverhoging kunt u bezwaar indienen bij de huurcommissie.