Automatische betaling Automatische betaling

RWS biedt de mogelijkheid om uw huur automatisch te laten afschrijven. U moet ons hiervoor wel toestemming geven. Door ons toestemming te geven (machtigen) kunnen we iedere maand uw huur automatisch van uw rekening halen.

Het automatisch afschrijven van uw huur heeft veel voordelen. Zo betaalt u altijd op tijd het juiste bedrag en passen wij wijzigingen in uw huurprijs automatisch aan. Bovendien belonen wij u met zestien voordeelpunten per maand. Bij beëindiging van uw huurovereenkomst stopt de huurbetaling automatisch. Wanneer u geen gebruik meer wil maken van het automatisch afschrijven dan kunt u de machtiging altijd weer intrekken.

Automatisch afschrijven activeren
Het automatisch afschrijven van uw huur kan alleen met uw toestemming. Dit kan door het formulier ‘doorlopende SEPA-machtiging’ uit te printen en het formulier volledig in te vullen. Nadat u het formulier ondertekend heeft moet u het formulier opsturen naar: RWS, postbus 158, 4460 AD Goes. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw machtiging.

Automatisch afschrijven intrekken
U kunt uw machtiging altijd intrekken. Dat kunt u doen door het formulier ‘intrekking machtiging’ uit te printen en het formulier volledig in te vullen. Nadat u het formulier ondertekend heeft moet u het formulier opsturen naar: RWS, postbus 158, 4460 AD Goes. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw ingetrokken machtiging.

Let op:
Is uw bankrekeningnummer gewijzigd? Trek dan eerst uw oude machtiging in en vul daarna opnieuw een machtigingsformulier in voor uw nieuwe bankrekeningnummer.