Wat huurt u? Wat huurt u? Wat huurt u?

In het huurcontract wordt het adres vermeld van het pand dat u huurt. Naast de woningen huurt u ook ‘onroerende aanhorigheden’, dit zijn voorzieningen die deel uitmaken van het gehuurde. Hierbij kunt u denken aan bijbehorende grond (tuin), een berging of mogelijk de galerij van het wooncomplex. In uw huurcontract staat exact omschreven wat u precies huurt.