Telen van wiet of hennep in uw woning Telen van wiet of hennep in uw woning Telen van wiet of hennep in uw woning Telen van wiet of hennep in uw woning Telen van wiet of hennep in uw woning Telen van wiet of hennep in uw woning Telen van wiet of hennep in uw woning Telen van wiet of hennep in uw woning

Het is niet toegestaan om:
In of rondom de, van RWS gehuurde woning, hennep of vergelijkbare middelen te kweken anders dan enkele planten voor eigen gebruik, dan wel andere activiteiten te verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld.”

Wat zijn de consequenties?
RWS gaat hier serieus mee om en het overtreden van deze regel heeft grote gevolgen.
RWS werkt nauw samen met de politie als het gaat om overlast ten gevolge van misdaad. Op het moment dat wij een vermoeden hebben van wietteelt, dan hebben wij de plicht dit te melden bij de politie.
Als ons vermoeden blijkt te kloppen, nemen wij direct actie door de kantonrechter te vragen de huurovereenkomst te ontbinden.De toestand en omstandigheden van de huurder in overtreding spelen daarbij geen rol.

Belang omwonenden
Wij treden kordaat op, omdat het exploiteren van een hennep- of wietkwekerij overlast en gevaar veroorzaakt voor de omwonenden.Gevaarlijke situaties zoals brandgevaar tasten het veiligheidsgevoel van omwonenden aan.
Het belang van de omwonenden staat voor ons voorop. Wilt u meer weten over wetgeving rondom drugs? Kijk dan eens op: www.rijksoverheid.nl/drugs