Energie

Als maatschappelijk betrokken organisatie vinden wij energie een punt van aandacht. Hieronder leest u wat wij er aan doen om energie waar mogelijk te besparen.

Meer met minder
Milieu, omgeving en maatschappij zijn belangrijke waarden voor onze organisatie RWS partner in wonen. Dit zijn volgens ons medebepalende factoren voor een prettige woon- en leefklimaat. Daarom ondersteunen we het convenant Energiebesparing corporatiesector en nemen we deel aan het initiatief Meer Met Minder (MMM).

Meer Met Minder is het gezamenlijke initiatief van overheid, bouwsector, corporatiebranche en energie- en installatiesector om energie te besparen in 2,4 miljoen woningen en gebouwen. Onze ambitie is om 20% te besparen op het totale gasverbruik in de bestaande sociale huurwoningenvoorraad in de periode van 2010 - 2020.

Energielabel
Alle woningen uit ons woningbezit zijn voorzien van een zogenaamd energielabel. Het energielabel voor woningen geeft met klassen (A tot en met G) en kleuren (groen tot en met rood) aan, hoe energiezuinig een woning is. Bij klasse A en de kleur groen is een woning zeer energiezuinig. Bij klasse G en de kleur rood is een woning helemaal niet energiezuinig. Het energielabel laat dus duidelijk zien of er verbetermogelijkheden zijn.

Om de gewenste besparing in 2020 te behalen proberen we samen met de andere partners woningen en gebouwen op het niveau te brengen van energielabel B of een verbetering met twee labelsprongen te realiseren. Helaas is deze ambitie op voorhand niet voor iedere woning haalbaar omdat sommige woningen in de nabije toekomst bijvoorbeeld gesloopt worden. Toch kijken we ook bij deze woningen of bepaalde verbeteringen haalbaar zijn, gelet op het restant van de levensduur van de woning.

Besparen op energie
U kunt op drie verschillende manier energie besparen in uw woning:
1. Aanpassing van uw gedrag: schakel bijvoorbeeld apparaten uit in plaats van ze op stand-by te zetten.
2. Eenvoudige maatregelen: bijvoorbeeld het plaatsen van led-lampen en radiatorfolie.
3. Verbeteren van de isolatie van woningen en het aanbrengen van energiezuinige installaties zoals dubbel glas en zonnepanelen.

Gedrag aanpassen en maatregelen nemen
Het is helemaal niet moeilijk om energie te besparen. Doe bijvoorbeeld het licht uit in een ruimte wanneer je er niet bent, laat de kraan niet onnodig lopen en plaats tochtstrips om te voorkomen dat er constant warmte naar buiten gaat.

Kijk voor eenvoudige maatregelen of tips om uw gedrag aan te passen op de volgende websites:
www.meermetminder.nl
www.energielastenverlager.nl
www.milieucentraal.nl

Verbeteren
Om de isolatie van de woning te verbeteren en energiezuinige installaties aan te brengen, heeft de RWS geld gereserveerd om dit de komende jaren uit te voeren. Het kan zijn dat deze aanpassingen leiden tot een geringe huurverhoging, vanzelfsprekend wordt de huurder hierover vooraf geïnformeerd. De aanpassingen leveren ten slotte besparingen op voor de huurder.

Bent u benieuwd wat u aan uw woning kunt (laten) verbeteren om te besparen op energie? Kijk dan op de website: www.verbeteruwhuis.nl.

Onder projecten energieverbetering kunt u zien welke projecten op dit moment door RWS partner in wonen worden uitgevoerd voor woningverbetering.