Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen

Hieronder leest u antwoord op de meest gestelde vragen over de jaarlijkse huuraanpassing. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met onze Infodesk. Stuur een mail naar: infodesk@rwsgoes.nl of bel naar: (0113) 23 16 74.

 

Waarom wordt mijn huur ieder jaar aangepast?

Woningcorporaties mogen ieder jaar op 1 juli de huur aanpassen. Bij circa 72% van de huurders wordt de huurprijs verhoogt met maximaal 2,7%. Dat is nodig om prijsstijgingen op te vangen en investeringen te kunnen doen. Bij circa 28% van de huurders blijft de huur gelijk of passen wij een huurverlaging toe.

Hoe bepalen jullie of mijn huurprijs moet worden aangepast?

Als we de huurprijzen aanpassen, doen we dat op een eerlijke manier. Wij bepalen daarom voor onze woningen een streefhuur. Huren die onder deze huurprijs zitten, worden verhoogd. Huren die daarboven zitten, worden niet verhoogd of soms verlaagd. Zo groeien we naar een huurprijs die past bij uw woning. Ook worden de verschillen in huurprijs tussen buren hierdoor kleiner.

Kan ik bezwaar maken tegen mijn nieuwe huurprijs?

U kunt alléén bezwaar maken tegen uw nieuwe huurprijs in de volgende situaties:

  • De huurprijs wordt na de huurverhoging hoger dan wettelijk toegestaan.
  • De Landelijke Huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging uitgesproken vanwege onderhoudsgebreke of heeft dit verzoek nog in behandeling.
  • RWS wil binnen 12 maanden na ingang van de laatste huurverhoging de huur opnieuw verhogen. Dit geldt niet voor energiebesparende maatregelen (bijv. zonnepanelen of dubbelglas)
  • Het voorstel tot huuraanpassing is na 1 mei 2019 gedaan.
  • Er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging.

 

Is één van bovenstaande redenen voor u van toepassing? Ga naar: www.huurcommissie.nl en download het bezwaarschriftformulier. Heeft u geen internet? Vraag dan het formulier telefonisch aan door te bellen naar onze Infodesk via: (0113) 23 16 74. Dien uw bezwaarschrift vóór 1 juli 2019 bij ons in. U wordt dan zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de uitkomst.

Heeft de huuraanpassing gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Dat is afhankelijk van de hoogte van uw aanpassing. Wij geven uw nieuwe huurprijs per 1 juli 2019 door aan de Belastingdienst/Toeslagen. Zij bepalen vervolgens op hoeveel huurtoeslag u recht heeft. Kijk voor meer informatie over huurtoeslag op: www.toeslagen.nl.

Moet ik mijn brief over de huuraanpassing 2019 bewaren?

Ja, deze brief kunt u nodig hebben tijdens de bezwaarprocedure. Daarnaast kunt u de brief nodig hebben bij het aanvragen van kwijtschelding voor belastingen en heffingen van de gemeente en het waterschap.

Verandert de bijdrage voor glasschade, goten- en rioolontstopping?

Nee, gezien het schadeverloop over 2019 en de kostenontwikkeling van de glasschades blijft het standaardtarief per 1 juli 2019 ongewijzigd. Ook het tarief voor het ontstoppen van rioleringen en het reinigen van de goten wordt om dezelfde redenen niet gewijzigd.

Veranderen mijn service- en verbruikskosten?

Woont u in een complex? Dan betaalt u service- en verbruikskosten. Deze voorschotten worden voor de meeste complexen per 1 juli 2019 aangepast op basis van de werkelijke kosten en tarieven.

Kan ik een verzoek tot huurbevriezing indienen?

 

Brancheorganisatie Aedes en de Woonbond hebben eind vorig jaar een Sociaal Huurakkoord gesloten. Daarin is onder andere afgesproken dat huurders die recht hebben op huurtoeslag en relatief duur wonen  (een- en tweepersoonshuishoudens die aan kale huur meer dan €607,46 betalen of € 651,03 voor meerpersoonshuishoudens) een verzoek tot huurbevriezing kunnen indienen.

RWS handelt in de lijn van dit Sociaal Huurakkoord. Ook al is de huurbevriezingsoptie nog niet in wet- en regelgeving opgenomen. Huurders kunnen
op de website van de Woonbond checken of zij mogelijk in aanmerking komen voor huurbevriezing. En zo ja, een voorbeeldbrief vinden om een verzoek tot
huurbevriezing bij ons in te dienen. RWS ziet huurbevriezing als een tijdelijke overbruggingsmaatregel en niet als een structurele oplossing.

Het gaat bij RWS waarschijnlijk om een (zeer) beperkte groep huurders, omdat we veel betaalbare woningen hebben. Omdat huurbevriezing nog niet in wet- en
regelgeving is vastgelegd, is het wettelijk gezien (nog) geen geldige reden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging.

RWS: hoe betaalt u als huurder uw huur?

Ongeveer 75% van onze huurders hebben RWS gemachtigd om hun huur maandelijks automatisch van hun bankrekening af te schrijven. Met een incassomachtiging heeft u geen zorgen meer over op tijd betalen en het bespaart u een hoop tijd.

• Heeft u een automatische incassomachtiging afgegeven?
Dan wordt het nieuwe huurbedrag met ingang van 1 juli 2019 automatisch iedere maand van uw rekening afgeschreven.

• Maakt u de huur zelf over?
Vergeet dan niet om vanaf 1 juli 2019 het nieuwe huurbedrag handmatig over te maken of in te stellen in uw internetbankieren. Zo voorkomt u een betalingsachterstand.

Voor meer informatie over het automatisch betalen van u huur kunt u terecht op: www.rwsgoes.nl/downloads. Hier kunt u een machtigingsformulier downloaden. U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail: info@rwsgoes.nl of telefoonnummer: (0113) 23 16 74.