Regionale Klachtencommissie Regionale Klachtencommissie

De Regionale Klachtencommissie behandelt klachten die gaan over het niet (voldoende) uitvoeren van ons beleid . Dit is bijvoorbeeld wanneer u vindt dat u niet correct behandeld bent door één van onze medewerker. Als het niet gelukt is om samen tot een oplossing te komen, neemt de klachtencommissie uw klacht in behandeling. U kunt deze commissie ook inschakelen als u van mening bent dat wij uw klacht onterecht hebben afwijzen of niet goed hebben afgehandeld.

Samenstelling van de Regionale Klachtencommissie
De commissie bestaat uit drie leden:

  • Een onafhankelijke voorzitter;
  • Een bestuurslid van een andere Zeeuwse corporatie;
  • Een lid die door de huurdersvereniging is voorgedragen.  

Welke klachten behandelt de Klachtencommissie niet?
De volgende klachten kan de Regionale Klachtencommissie niet behandelen:

  • Klachten over het onderhoud aan uw woning;
  • Klachten over huurverhoging;
  • Klachten over de huurprijs.

Hoe werkt het?
Om een klacht in te dienen bij de Regionale Klachtencommissie adviseren wij u om vooraf het reglement van de klachtencommissie goed door te nemen. Vervolgens kunt u uw klacht opsturen naar:

Regionale Klachtencommissie
Secretariaat
Postbus 30
4450 AA  HEINKENSZAND

Zij sturen u binnen  tien werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen vier weken wordt u door de commissie uitgenodigd  om de klacht mondeling toe te lichten. De commissie past het principe van hoor en wederhoor toe. Vervolgens zal de klachtencommissie zich beraden over de klacht. Binnen twee weken na de vergadering ontvangt u het advies van de commissie.