Huurcommissie

Wilt u bezwaar aantekenen tegen de huurprijs of de huurverhoging? Of bent u het niet eens met de afrekening servicekosten? Dan kunt u terecht bij de Huurcommissie. De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over de huurprijs, de servicekosten en het onderhoud van huurwoningen. Ook voor bezwaren tegen een huurverhoging kunt u bij de Huurcommissie terecht.

Warmtewet
Huurders die warmte afnemen van hun verhuurder, bijvoorbeeld via blokverwarming, kunnen voor geschillen over de kosten van warmte terecht bij de Huurcommissie. Sinds de invoering van de Warmtewet begin 2014, was hier onduidelijkheid over. Voor huurders in de gereguleerde huursector (met een huurprijs onder de 699,48 euro) en huurders in de vrije sector waarbij in het contract is afgesproken dat de Huurcommissie bij geschillen ingeschakeld kan worden, blijft de Huurcommissie de plek om geschillen over warmtekosten in te dienen. Huurders die aangesloten zijn op blokverwarming, stadsverwarming of een warmte-koude installatie, kunnen niet overstappen naar een andere leverancier. Zij kunnen dus bij problemen met de kosten de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie is echter niet bevoegd te oordelen over geschillen die betrekking hebben op bijvoorbeeld afsluiting en onderbreking van de levering van warmte en de termijn waarbinnen een warmtewisselaar geplaatst wordt. Voor deze geschillen verwijzen wij u naar de Geschillencommissie Energie en Water. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de Huurcommissie kunt u kijken op: http://www.huurcommissie.nl/ .

Heeft u vragen aan de Huurcommissie?
Bel dan op werkdagen tussen 8:30 tot 17:30 uur naar het telefoonnummer: (0800) 488 72 43. 

Het postadres van de Huurcommissie is:
Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL DEN HAAG

Voor meer informatie over de Geschillencommissie Energie en Water kunt u kijken op www.geschillencommissie.nl . Heeft u vragen aan de Geschillencommissie?

Bel dan op werkdagen tussen 9.00 uur tot 17.00 uur met telefoonnummer 070-310 53 10.

Het postadres van de Geschillencommissie is:

Geschillencommissie Energie en Water
Postbus 90600
2509 LP Den Haag